logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
  • Дружествено право (Корпоративно право)
  • Вещно право, недвижими имоти и строителство
  • Търговски сделки. Облигационно право. Търговска несъстоятелност.
  • Индустриална и интелектуална собственост
  • Семейно и наследствено право
  • Енергийно право – ВЕИ
  • Конкурентно и антимонополно право
  • Административно право и процес. Данъчно право
  • Процесуално представителство и арбитраж
  • Обезпечаване и събиране на вземания.