logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ

Нашите цели най-точно се отразяват от девиза на дружеството – „Viribus unitis“. Целите, които сме си поставили са с общите усилия на съдружниците и сътрудниците ни да предоставим на клиентите си юридическо обслужване отличаващо се с етичност, безпрекословна лоялност, прецизност в работата и изпълнение в кратки срокове на поетите ангажименти.

За да постигнем тези цели спомага въведената вътрешна специализация между съдружниците и добрата организация на взаимодействието им с отделните сътрудници в дружеството. Стремежът ни е да осигурим на клиентите си пълно обслужване във връзка с възложените ни задачи, което да ги улесни максимално и да сведе до минимум тяхната ангажираност при разрешаването на поставените проблеми.