logo-dpb
адвокатско дружество демерджиев, петров и баев
Иван Демерджиев:0888 385 532
Стефан Петров: 0888 996 443
Георги Баев:0887 958 986
Георги Карастоянов:0888 968 663
Веселина Канатова:0889 216 428
Адрес: гр. Пловдив,
ул. Хъшовска" 5, ет. 3
Tел.: 032/ 398 888, 0885 405 228
Факс: 032/ 398 666
Email: dpblawyers@abv.bg
Можете да ни намерите тук - карта