logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Анелия Проданова

Име:

Анелия Руменова Проданова

Родена на:

12.01.1984 г. в гр. Златоград

Професионален опит:

от октомври 2007 г. до декември 2011 г. – Директор за връзки с инвеститорите в “Полиграфия” АД

от януари 2012 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

Сфера на работа:

Процесуално представителство по търговски и граждански дела, Дружествено право, Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно и наследствено право

Образование:

1998 г. – 2001 г. – СОУ “Антим І” гр. Златоград

2001 г. – 2008 г. – магистър по право УНСС – София

октомври 2009 г. – придобита юридическа правоспособност

 

Чужди езици:

Английски (ниво напреднали)