logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Веселина Канатова-Бучкова

Име:

Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова
адвокат

Роден на:

11.04.1976 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:

От септември  2001 г. до настоящия момент е главен асистент по административно право и административен процес в секцията по публичноправни науки при Институт за държавата и правото към БАН.

Основната дейност е свързана с научни изследвания в сферата на законодателството и правораздаването в публичното право, в частност административното право и административния процес, правото на защита на гражданите срещу незаконосъобразна административна дейност на държавните органи, видовете административни актове, издавани от административни органи, тяхната специфика и начин на действие и др.

От октомври 2006 г., до настоящия момент е вписан адвокат в Адвокатска колегия – гр.Пловдив.

От февруари 2016, до настоящия момент е Преподавател по административно право и административен процес, застрахователно право и спортно право в ЮЗУ “Неофит Рилски“, гр. Благоевград, Правно-исторически факултет

Сфера на работа:

Административно право и административен процес, спортно право, данъчно и финансово право, гражданско право.

Образование:

От юли 2014  г. – доцент по административно право и административен процес в Институт за държавата и правото към БАН, гр.София.

Октомври 2005 – октомври 2007 г. – докторант по административно право и административен процес в Институт за държавата и правото към БАН, гр.София.

Октомври 1995 г. – юни 2000 г. – магистър по право в Пловдивски университет „П.Хилендарски”

Септември 1990 г. – септември 1995 г. завършва Математическа гимназия „Акад.К.Попов”, гр.Пловдив и Английска езикова гимназия, гр.Пловдив

Чужди езици:

Английски език (писмено и говоримо)

Немски език (добро ниво писмено и говоримо)

Семейно положение:

Омъжена