logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Елица Шопова

Име:

Елица Атанасова Шопова

адвокат

Родена на:

12.08.1986 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:

от февруари 2011- август 2011 – полагане на задължителен юридически стаж

от септември 2011 до октомври 2011 – стажант в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

от ноември 2011 до ноември 2013 – юрисконсулт към Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

от декември 2013 – адвокат, вписана в Адвокатска колегия Пловдив

Сфера на работа:

Процесуално представителство по граждански дела; Семейно право, Административно  – наказателно право, Облигационно право, Вещно право, Търговско право

Образование:

2005-2010г. – магистър по право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

2000-2005г. – СОУ „П. Кр. Яворов”, гр. Пловдив

октомври 2011г.  – придобита юридическа правоспособност

Чужди езици:

Английски ниво напреднали

Телефони: 0896 311 377

                    0888 385 630