logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Иван Атанасов

Име:

Иван Стефчов Атанасов;

Роден на:

24.07.1972 г. в гр. Пловдив;

Професионален опит:

от месец Април 2001 г. до месец Януари 2012г. – юрисконсулт в системата на МРРБ, ДНСК, РДНСК – Пловдив, РДНСК Южен централен район;

от февруари 2012г. до настоящия момент – адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив;

Сфера на работа:

  1. Държавна администрация – процесуално представителство във връзка с осъществяване на контролните функции на ДНСК по спазването на нормативните актове по устройство на територията при проектирането, строителството и изпълнението на строежите;
  2. Като адвокат – административно право и процес; оспорване по административен и съдебен ред на индивидуални и общи административни актове; обжалване на наказателни постановления; представителство на граждани и организации пред държавната и общинска администрация във връзка с възникнали отношения между тях.

Образование:

Висше – юридическо; Образователна степен: Магистър.

Чужди езици:

Английски език – средно ниво;

Руски език – средно ниво.