logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Ивелина Андонова

Име:
Ивелина Георгиева Андонова
Адвокат

Родена на:
14.06.1982г. в гр. Пловдив

Тел.: 0887 32 46 44

Сфера на работа:
Облигационно право, Търговско право, Вещно право.

Професионален опит:

От януари 2014г. – адвокат вписан в Адвокатска колегия – Пловдив

От май 2012г. – до декември 2013г. – Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

От февруари 2007г.- до април 2012г. – Юрисконсулт на „Форего-1” ООД
2004г.-2006г. – Стажант в Нотариална кантора Лиляна Тинкова
2002г.-2004г – Стажант в Адвокатска кантора Галилей Хайверов

 

Образование:
Март 2006г. придобита юридическа правоспособност.

2000г.-2005г. – Магистър по право – ПУ „Паисий Хилендарски”
1995г. – 2000г. – ХГ „Иван Сергеевич Аксаков”, гр. Пазарджик – интензивно изучаване на английски език

Чужди Езици:
Английски – ниво добро