logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Мария Аргилашка

Име:
Мария Петкова Аргилашка
адвокат

Роден на:
08.04.1984 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:
От юли 2014 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От февруари 2015г. – адвокат в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“

От януари 2008 г. – юли 2014 – юрисконсулт „Ес Ди Ей Консулт“ ООД;

От януари 2008 – юли 2014 стажант в Адвокатско дружество „Даскалов и Захариева“

Сфера на работа:
Търговско право; Облигационно право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Процесуалното представителство по граждански и търговски дела; Авторско право Индустриална собственост и нелоялна конкуренция;

Образование:
2008г. придобита юридическа правоспособност

2002 г. – 2007 г. магистър по право Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив;
1997 – 2002г. – Френска Езикова Гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“;

1999г. – 2001г. – Езикова гимназия „Пловдив“, специалност английски, приравнителен курс;

Чужди езици:
Френски (писмено и говоримо) ;

Английски (писмено и говоримо );