logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Мария Димитрова

Име:
Мария Иванова Димитрова
Адвокат

Родена на:
06.09.1987 г. в гр. Велинград

Тел.: 0883401303

Сфера на работа:
Облигационно право, Търговско право, Вещно право, Семейно право, Наследствено право, Административно право, Административно-наказателно право.

Професионален опит:

От февруари 2018 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От януари 2018 г. до февруари 2018 г. – Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”;

От септември 2017 г. до януари 2018 г. – Юрисконсулт в Нотариалната кантора на Нотариус Стоянка Кисьова-Николова;

От януари 2013 г. до септември 2017 г. – Помощник-нотариус в Нотариалната кантора на Нотариус Иван Мингов;

От 2009 г. до януари 2013 г. – Сътрудник в Нотариалната кантора на Нотариус Иван Мингов.

Образование:
Август 2012 г. – придобита юридическа правоспособност;

2006 г. – 2011 г. – Магистър по право – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
2001 г. – 2006 г. – Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград – специалност „Счетоводна отчетност“.
Чужди езици:
Английски – ниво напреднали.