logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Никола Шопов

Име:
Никола Иванов Шопов
адвокат

Роден на:
01.04.1985 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:
От юли 2011 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От септември 2007 г. – стажант в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“

Сфера на работа:
Търговско право, Корпоративно и Дружествено право; Облигационно право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Застрахователно право; Процесуалното представителство по граждански и търговски дела; Индустриална собственост и нелоялна конкуренция;

Образование:
2010 г. придобита юридическа правоспособност

2004 г. – 2009 г. магистър по право Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив
1999 – 2004 Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, специалност английски език;

Награди и отличия:

2008 г. – Грамота за второ място на състезание за решаване на гражданскоправни казуси  проведено от СУ “Св. Климент Охридски”

2007 г. – достигане на полуфинал на състезание за решаване на гражданскоправни казуси  проведено от СУ “Св. Климент Охридски”

Чужди езици:
Английски (писмено и говоримо)

Семейно положение:

Неженен