logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Пенка Арабаджиева

Име:
Пенка Александрова Арабаджиева
адвокат

Роден на:
29.06.1983 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:
От септември 2009 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От октомври 2007г. – стажант в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“

Сфера на работа:
Процесуалното представителство по граждански и търговски дела; Търговско право, Корпоративно и Дружествено право; Облигационно право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Застрахователно право;

Образование:
2008г. придобита юридическа правоспособност

2002 г. – 2007 г. магистър по право Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив;
1997 – 2002г. – Френска Езикова Гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“;

1999г. – 2001г. – Езикова гимназия „Пловдив“, специалност английски, приравнителен курс;

Чужди езици:
Френски (писмено и говоримо) ;

Английски (писмено и говоримо );