logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Иван Демерджиев

 

Име: Иван Петев Демерджиев

адвокат

 Роден на: 12.12.1975 г. в гр. Пловдив

  Професионален опит:

от октомври 2000 г. до октомври 2001г. – полагане на задължителен юридически стаж;

от октомври 2001 г.– адвокат, вписан в  Адвокатска колегия  – Пловдив;

от февруари 2007г. – съдружник и управител на Адвокатско дружество Демерджиев, Петров и Баев

от юни 2016 г. – член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив

юли  2016 г. – февруари 2019 г.  – Секретар на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив

от февруари 2019 – Председател на Адвокатска колегия – Пловдив

 Сфера на работа: Процесуалното представителство по търговски, граждански и административни дела, търговска несъстоятелност; Търговско право; Облигационно право;  Вещно право; процедури и производства по Закона за устройство на територията

 Образование: 1995 – 2000  магистър по право  Пловдивски университет “Паисий  Хилендарски” Пловдив

1990 – 1993  СОУ ” СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ” гр.  Пловдив

юли 2001 придобита  юридическа правоспособност

Социална дейност: председател на Асоциацията на студентите юристи – град Пловдив

Чужди езици:  Руски (ниво напреднали),

Немски (ниво добро)

Английски (ниво начинаещи),

Семейно положение:

Женен