logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ

Никола Шопов

Име:
Никола Иванов Шопов
адвокат

Роден на:
01.04.1985 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:
От юли 2011 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От септември 2007 г. – стажант в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“

Сфера на работа:
Търговско право, Корпоративно и Дружествено право; Облигационно право; Вещно право; Семейно и наследствено право; Застрахователно право; Процесуалното представителство по граждански и търговски дела; Индустриална собственост и нелоялна конкуренция;

Образование:
2010 г. придобита юридическа правоспособност

2004 г. – 2009 г. магистър по право Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив
1999 – 2004 Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр. Пловдив, специалност английски език;

Награди и отличия:

2008 г. – Грамота за второ място на състезание за решаване на гражданскоправни казуси  проведено от СУ “Св. Климент Охридски”

2007 г. – достигане на полуфинал на състезание за решаване на гражданскоправни казуси  проведено от СУ “Св. Климент Охридски”

Чужди езици:
Английски (писмено и говоримо)

Семейно положение:

Неженен

 

Иван Атанасов

Име:

Иван Стефчов Атанасов;

Роден на:

24.07.1972 г. в гр. Пловдив;

Професионален опит:

от месец Април 2001 г. до месец Януари 2012г. – юрисконсулт в системата на МРРБ, ДНСК, РДНСК – Пловдив, РДНСК Южен централен район;

от февруари 2012г. до настоящия момент – адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив;

Сфера на работа:

  1. Държавна администрация – процесуално представителство във връзка с осъществяване на контролните функции на ДНСК по спазването на нормативните актове по устройство на територията при проектирането, строителството и изпълнението на строежите;
  2. Като адвокат – административно право и процес; оспорване по административен и съдебен ред на индивидуални и общи административни актове; обжалване на наказателни постановления; представителство на граждани и организации пред държавната и общинска администрация във връзка с възникнали отношения между тях.

Образование:

Висше – юридическо; Образователна степен: Магистър.

Чужди езици:

Английски език – средно ниво;

Руски език – средно ниво.

Ивелина Андонова

Име:
Ивелина Георгиева Андонова
Адвокат

Родена на:
14.06.1982г. в гр. Пловдив

Тел.: 0887 32 46 44

Сфера на работа:
Облигационно право, Търговско право, Вещно право.

Професионален опит:

От януари 2014г. – адвокат вписан в Адвокатска колегия – Пловдив

От май 2012г. – до декември 2013г. – Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

От февруари 2007г.- до април 2012г. – Юрисконсулт на „Форего-1” ООД
2004г.-2006г. – Стажант в Нотариална кантора Лиляна Тинкова
2002г.-2004г – Стажант в Адвокатска кантора Галилей Хайверов

 

Образование:
Март 2006г. придобита юридическа правоспособност.

2000г.-2005г. – Магистър по право – ПУ „Паисий Хилендарски”
1995г. – 2000г. – ХГ „Иван Сергеевич Аксаков”, гр. Пазарджик – интензивно изучаване на английски език

Чужди Езици:
Английски – ниво добро

 

Анелия Проданова

Име:

Анелия Руменова Проданова

Родена на:

12.01.1984 г. в гр. Златоград

Професионален опит:

от октомври 2007 г. до декември 2011 г. – Директор за връзки с инвеститорите в “Полиграфия” АД

от януари 2012 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

Сфера на работа:

Процесуално представителство по търговски и граждански дела, Дружествено право, Търговско право, Облигационно право, Вещно право, Семейно и наследствено право

Образование:

1998 г. – 2001 г. – СОУ “Антим І” гр. Златоград

2001 г. – 2008 г. – магистър по право УНСС – София

октомври 2009 г. – придобита юридическа правоспособност

 

Чужди езици:

Английски (ниво напреднали)

Елица Шопова

Име:

Елица Атанасова Шопова

адвокат

Родена на:

12.08.1986 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:

от февруари 2011- август 2011 – полагане на задължителен юридически стаж

от септември 2011 до октомври 2011 – стажант в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

от ноември 2011 до ноември 2013 – юрисконсулт към Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”

от декември 2013 – адвокат, вписана в Адвокатска колегия Пловдив

Сфера на работа:

Процесуално представителство по граждански дела; Семейно право, Административно  – наказателно право, Облигационно право, Вещно право, Търговско право

Образование:

2005-2010г. – магистър по право във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново

2000-2005г. – СОУ „П. Кр. Яворов”, гр. Пловдив

октомври 2011г.  – придобита юридическа правоспособност

Чужди езици:

Английски ниво напреднали

Телефони: 0896 311 377

                    0888 385 630

Мария Димитрова

Име:
Мария Иванова Димитрова
Адвокат

Родена на:
06.09.1987 г. в гр. Велинград

Тел.: 0883401303

Сфера на работа:
Облигационно право, Търговско право, Вещно право, Семейно право, Наследствено право, Административно право, Административно-наказателно право.

Професионален опит:

От февруари 2018 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От януари 2018 г. до февруари 2018 г. – Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев”;

От септември 2017 г. до януари 2018 г. – Юрисконсулт в Нотариалната кантора на Нотариус Стоянка Кисьова-Николова;

От януари 2013 г. до септември 2017 г. – Помощник-нотариус в Нотариалната кантора на Нотариус Иван Мингов;

От 2009 г. до януари 2013 г. – Сътрудник в Нотариалната кантора на Нотариус Иван Мингов.

Образование:
Август 2012 г. – придобита юридическа правоспособност;

2006 г. – 2011 г. – Магистър по право – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
2001 г. – 2006 г. – Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград – специалност „Счетоводна отчетност“.
Чужди езици:
Английски – ниво напреднали.

 

Иванка Шумарова

Име:
Иванка Шумарова

Дължност:
Технически секретар

Георги Ганчев

Име:
Георги Ганчев

Дължност:
Сътрудник по технически и административни въпроси

Петя Сантучи

Име:
Петя Сантучи

Дължност:
Адвокат

Иван Демерджиев

 

Име: Иван Петев Демерджиев

адвокат

 Роден на: 12.12.1975 г. в гр. Пловдив

  Професионален опит:

от октомври 2000 г. до октомври 2001г. – полагане на задължителен юридически стаж;

от октомври 2001 г.– адвокат, вписан в  Адвокатска колегия  – Пловдив;

от февруари 2007г. – съдружник и управител на Адвокатско дружество Демерджиев, Петров и Баев

от юни 2016 г. – член на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив

юли  2016 г. – февруари 2019 г.  – Секретар на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив

от февруари 2019 – Председател на Адвокатска колегия – Пловдив

 Сфера на работа: Процесуалното представителство по търговски, граждански и административни дела, търговска несъстоятелност; Търговско право; Облигационно право;  Вещно право; процедури и производства по Закона за устройство на територията

 Образование: 1995 – 2000  магистър по право  Пловдивски университет “Паисий  Хилендарски” Пловдив

1990 – 1993  СОУ ” СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ” гр.  Пловдив

юли 2001 придобита  юридическа правоспособност

Социална дейност: председател на Асоциацията на студентите юристи – град Пловдив

Чужди езици:  Руски (ниво напреднали),

Немски (ниво добро)

Английски (ниво начинаещи),

Семейно положение:

Женен