logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Стефан Петров

Име:
Стефан Светославов Петров
адвокат

Роден на:
01.01.1976 г. в гр. Пловдив

Професионален опит:
От октомври 2001 г. до октомври 2002г. – положен юридически стаж в Районен и Окръжен съд гр. Пловдив;

От октомври 2002 г. – адвокат, вписан в Адвокатска колегия – Пловдив;

От 2006г. – съдружник в Адвокатско дружество „Демерджиев, Петров и Баев“

Сфера на работа:
Търговско право, Корпоративно и Дружествено право; Облигационно право; Вещно право; Процесуалното представителство по граждански и търговски дела;

Образование:
1996 – 2001 магистър по право Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Пловдив
1989 – 1994 Езикова гимназия „Георги Кирков“ – гр. Пловдив, специалност английски език;
юли 2001 придобита юридическа правоспособност

Чужди езици:
Английски (писмено и говоримо)

Семейно положение:

Женен