logo-dpb
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДЕМЕРДЖИЕВ, ПЕТРОВ И БАЕВ
Георги Баев

Име: Георги Димитров Баев

адвокат

 Роден на: 06.08.1980 г. в гр. Пловдив

 Професионален опит:

 2004 – 2005 г.  младши юрисконсулт в Областна администрация  Пловдив

2005 г.  член на Районна избирателна комисия Пловдив – област

от декември 2005 г.– адвокат, вписан в  Адвокатска колегия  – Пловдив;

юни 2016 г. – февруари  2019 г. член на Контролния съвет към Адвокатска колегия  – Пловдив

2019 – 2022 г. – секретар на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив

От Февруари 2022 г. – Председател на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив

Сфера на работа: Процесуалното представителство по граждански и административно наказателни дела, Облигационно право,  Вещно право и Семейно право. С оглед на едногодишния му опит като юрисконсулт в Областна администрация Пловдив, има поглед върху проблемите на държавната и общинската собственост.

 Образование: 1999 – 2004  магистър по право  Пловдивски университет “Паисий

Хилендарски” Пловдив

1996 – 1999  Образцова математическа гимназия ”Акад. К. Попов” гр.  Пловдив

декември 2004 придобита  юридическа правоспособност

Социална дейност: 1996 – 1999 доброволец в Български Младежки Червен Кръст – Пловдив

Награди и отличия: 1998  Млад отличник на Български червен кръст

2003 Стипендия за отличен успех от клуб ROUND TABLE PLOVDIV 3

Чужди езици: Английски (ниво напреднали),

Руски (ниво добро)

Френски (ниво начинаещи)

Неженен